Search
en-GBfr-FRel-GR
Search
Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων

Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια υπό την αιγίδα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης από το 1975. Συγκεντρώνει Προέδρους των Κοινοβουλίων των 47 κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και Κοινοβουλίων που απολαύουν καθεστώς παρατηρητή και εταίρου για τη δημοκρατία με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και Διεθνών Κοινοβουλευτικών Συνελεύσεων. Επίσης, καλούνται τα Κοινοβούλια χωρών της Κεντρικής Ασίας και χωρών Μαγκρέμπ (σύνολο Προέδρων 99).

Φέτος έχουμε τη χαρά να φιλοξενεί τη Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων η Βουλή των Ελλήνων στην κοιτίδα της δημοκρατίας, την Αθήνα.

Μετά από ένα σημαντικό χρονικό διάστημα φυσικής απόστασης, λόγω της υγειονομικής κρίσης, δίνεται η ευκαιρία στους Προέδρους των Κοινοβουλίων της Ευρώπης να συναντηθούμε και πάλι και να ανταλλάξουμε απόψεις και εμπειρία για κρίσιμες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και στις οποίες αφορούν οι θεματικές ενότητες της φετινής Διάσκεψης :

1. Democracies facing the Covid-19 public health crisis: sharing experiences

(Οι Δημοκρατίες απέναντι στην κρίση δημόσιας υγείας Covid-19: ανταλλαγή εμπειριών)

Κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης δοκιμαστήκαμε πολύπλευρα σε συνθήκες πρωτόγνωρες. Η πρωτοφανής πανδημία άλλαξε την πορεία του κόσμου όπως τον γνωρίζαμε. Λειτούργησε ως μεγεθυντικός φακός ανισοτήτων και ευπαθειών των κοινωνιών μας. Ιδιαίτερα ανησυχητική, μεταξύ άλλων, ήταν η αύξηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.

Η πανδημία επηρέασε τη λειτουργία των δημοκρατιών μας. Οδήγησε σε λήψη επιπρόσθετων μέτρων για την προστασία του δικαιώματος στη ζωή και τη δημόσια υγεία, συμπεριλαμβανομένων πολλές φορές απαραίτητων περιορισμών σε ορισμένα ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες. Παράλληλα, όμως, επιτάχυνε επιστημονικές εξελίξεις και τολμηρές τομές στην πολιτική των κρατών και των κυβερνήσεων για την αντιμετώπισή της, ειδικά στον τομέα του εμβολίου.

Σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη, η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης το 2020, ψηφιακή προεδρία κατά το μεγαλύτερο μέρος, με τη Διακήρυξη των Αθηνών επικεντρώθηκε ακριβώς στην ανάγκη της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας σε συνθήκες πανδημίας με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Ήταν σημαντική η πρόκληση και για τα Εθνικά Κοινοβούλια των κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης να αναδείξουν τον ρόλο τους σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία και σε αυτό η συμβολή της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης υπήρξε καθοριστική.

Η Διάσκεψη των Προέδρων Κοινοβουλίων θα είναι μια ξεχωριστή ευκαιρία να μοιραστούμε εμπειρίες, αλλά και ελπιδοφόρες πρακτικές για την πορεία προς τα εμπρός, χρήσιμες για την παρούσα υγειονομική κρίση, αλλά και για την αντιμετώπιση παρόμοιων μελλοντικών κρίσεων.

2. #EnvironmentRightNow : national parliaments and the right to a healthy and sustainable environment

(«#EnvironmentRightNow»: τα εθνικά κοινοβούλια και το δικαίωμα σε ένα υγιές και βιώσιμο περιβάλλον)

Βασικός στόχος των πολιτικών παγκοσμίως τώρα και στο άμεσο μέλλον είναι η αντιμετώπιση της ζωτικής πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής. Χωρίς αυτή δεν έχει νόημα κανένα πρόγραμμα για ευημερία και οικονομική πρόοδο, για καινοτομία. Εάν δεν προστατεύσουμε άμεσα και με διάρκεια το φυσικό μας περιβάλλον, τότε θα στερηθούμε το πλαίσιο, μέσα στο οποίο συνηθίσαμε να πλάθουμε το μύθο της ζωής μας, θεωρώντας το δεδομένο και απρόσβλητο.

Πέντε χρόνια μετά τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και με την COP 26 στη Γλασκόβη στον ορίζοντα, η Ευρώπη πρέπει να αποδείξει τη σταθερή της δέσμευση για τη «διακυβέρνηση του κλίματος» σε όλα τα επίπεδα και πρέπει να δεσμευτεί στον στόχο των Ηνωμένων Εθνών για «μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα».

Ο ρόλος των Κοινοβουλίων είναι πολύ σημαντικός για τον προσδιορισμό των εθνικών προτεραιοτήτων, την παροχή καθοδήγησης και ελέγχου κατά την εφαρμογή τους και τη διασφάλιση επαρκών πόρων για τον σκοπό αυτό. Επίσης είναι σημαντική η συμβολή τους στην προώθηση του διαλόγου μεταξύ των εμπλεκομένων μερών σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Έχουμε τη γνώση και το πλαίσιο, είναι τώρα απαραίτητο να επιστρατευτεί η δημοκρατική πολιτική βούληση.

3. Τhe common future of all European Citizens

(Το κοινό μέλλον όλων των ευρωπαίων πολιτών)

Με την πρόσφατη εμπειρία της πανδημίας που συντάραξε τις ως τώρα βεβαιότητες για τις ζωές και τον κόσμο γύρω μας λειτουργώντας ως καταλύτης, παράλληλα με αλλαγές που ήδη ήταν σε εξέλιξη, αναδύθηκε επιτακτική η ανάγκη μίας ευρείας συζήτησης για την θεμελίωση μίας νέας ισορροπίας και για το κοινό μέλλον όλων των πολιτών της Ευρώπης.

Οι λαοί της Ευρώπης, ενωμένοι, με τις αξίες που εμπεριέχονται στις περισσότερες από 220 συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης πρέπει να ενισχύσουμε τις δημοκρατίες μας και να τις προσαρμόσουμε στις προκλήσεις της εποχής μας

Πρέπει να προετοιμαστούμε ώστε να εξέλθουμε από αυτή την κρίση πιο ενωμένοι και πιο ισχυροί. Δυναμώνοντας τη φωνή των πολιτών μας. Xωρίς αποκλεισμούς και διαχωρισμούς. Ενισχύοντας τη φωνή των νέων. Ενισχύοντας τους θεσμούς, την αξιοπιστία τους και κυρίως την αποτελεσματικότητά τους. Ακολουθώντας την πρόοδο, την καινοτομία, την εξέλιξη προς ένα τεχνολογικό μέλλον, αλλά διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον δημοκρατικό έλεγχο και πως κανείς δεν θα μείνει πίσω.

Τα χρόνια που ακολουθούν αξίζει να γίνουν για όλους τα χρόνια της ευθύνης. Για να εξακολουθούμε να ασκούμε τα κατακτημένα δικαιώματα αλλά και για την κατοχύρωση νέων, χρειάζεται συμμετοχή, ευθύνη και ηγεσία και αυτό το μήνυμα δικαιούται να το εκπέμψει με το κύρος του το Συμβούλιο της Ευρώπης αλλά και τα Εθνικά Κοινοβούλια.

Hellenic Parliament

Parliament Mansion (Megaro Voulis)
100 21 Athens
Greece
Tel: +30 210 37 07 000
Fax: +30 210 37 33 566
Web: www.hellenicparliament.gr
e-mail: infopar@parliament.gr

Directorate for International Affairs

Tel: +30 210 373 3868
e-mail: interel@parliament.gr

Copyright 2022 Hellenic Parliament Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top